Materia Eta Propietateak

Materia, Masa duen espazioan lekua okupatzen duen edozer da. Hau da gure inguruan ( mendia, ura, harriak, bizidunak, bizigabeak, ... ) materiaz osatuta daude.
Tamaina definituta duen edozein materia zatiri gorputz deitzen zaio zientzian. Materiaren propietateak zentzumenekin edota formekin antzematen ditugu: begiratuz, usainduz, dastatuz, luzatzen, konprimitzen, berotzen, bihurritzen, zatitzen, ...
PROPIETATEAK
Aurreneko propietate orokorrak komun horiek Materiaren Propietate Orokorrak deitzen zaie, eta bigarrenei Materiaren Propietate Bereziak.
Propietate Orokorretan, sartezintasuna, masa eta bolumena daude.
Propietate Berezietan berriz, gogortasuna, elastikotasuna, biskorsitatea edo likatasuna, ...
Materiak hainbat propietate orokor ditu: dilatazioa, masa, bolumena eta sartezintasuna.
Dilatazioa, edozein gorputz berotuz gero, dilatatu egiten da, hau da, luzatu.
Masak adierazten digu gorputzak duen materia kantitatea, hau da, zenbat materia dagoen gorputz horretan: balantza eranbiltzan da neurketa hauek egiteko.
Bolumenak adierazten digu gorputzak zenbat leku okupatzen duen espazioan: bolumena neurtzeko erabil ahal dira hainbat tresna.
MATERIAREN EGOERAK:
Materiak hiru egoera ditu: solidoa, likidoa eta gasa. Solido egoeran dagoenean partikula txikiak oso hurbil daude ( itzatzita daude ).
Likido egoeran dagoenean partikula txiki horiek pixka bat zakabanatuta daude.
Eta Gasa egoeran dagoenealan partikula txikiak guztiz zakabanatuta daude.
EGOERA ALDAKETAK:
Solidotik likidora aldatzeari urtzea deitzen diogu, eta likidotik solidora aldatzeari solidotzea; likidotik gasera pasatzeari lurruntzea, eta gasetik likidora aldatzeari kondentsatzea; solidotik gasera edo gasetik solidora aldatzeari sublimazioa deitzen diogu.
Petrolioa Materia likido bat da.